Smedjan-Verkstad
Smedjebron

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Smedjan - VerkstadSmedjan, vilken ska ha funktikon som en mindre verkstad har byggts på gjuten platta me stående panel och torvtak. Precis som det var vanligt på smedjor so är det mycket små fönster  för att det inte skulle bli för ljust för smeden att se hur varmt stålet är.


Copyright © All Rights Reserved.