Stallet

Smedjebron


Copyright © All Rights Reserved.

Byggnader- StalletStall:

Uppförs i stil av ett enkelt stolphus, med liggande brädpanel. Byggnadsstilen användes ofta till enklare lador för hö, vagnar men har även hittat exempel med där dettta varit kombinerat med får och nötkreatur stall. 


Två stallbyggnader har byggts för lösdrift (ligghall). Byggnaderna innehåler ligghallar, sadlingsspiltor,torkrum,  höloft m.m.