Smedjebron

Copyright

Allt innehåll på vår hemsida smedjebrion.se, inklusive alla undersidor (www.smedjebron.se/X) och sociala media är skyddat enligt copyright. Detta betyder att alla bilder, text, film och annat innehåll inte får användas för annan publicering utan skriftligt medgivande från oss.  

Vi kontrollerar löpande att copyright inte bryts och nyttjar tjänst för detta.

När tillåter ni att använda material från er sida?
Generellt godkänner vi endast att använda vårat material till verksamhet som gynnar hästsport, men som inte bedriver snarlik eller konkurrerande verksamhet. Som bas godkänner vi inte att material kopieras


Om vi får meddelande att material nyttjas utan godkännande så meddelar vi alltid först ansvarig person och begär att materialet raderas. Först därefter, om svar uteblir eller åtgärd inte utförs  så gör vi en anmälan.
Vad gäller för Copyright (PRV)

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Copyright © All Rights Reserved.