Smedjebron

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!


Gårdsbygget

Mark och anläggning

Mark:


Vi utgick alltså från fullvuxen skog

1300 m3 timmer avverkades och kvar blev ett kalhygge med massor med gran och tallstubbar blandat med de grenar m.m. som inte blev bortkört från avverkningen.

Det är otroligt hur fort annan växtlighet tar över och när vi året efter (2014) anlitade ett företag för att markbereda allt till åkermark så hade redan ängsgräs börjat växa.

De hundrtals och åter hundratals stubbar som fanns kvar maldes ner till flis och kvar blev sand, jord, flis och lite stenkoss. Helt färdigt för att så vall på.
Maskinen är otroligt effektiv och omvandlar på en dag ca 2 hektar kalhygge till utjämad fin mark, utan stubbar.

Så fram till nu är de flesta aretsmomenten utförda av inhyrda företag, men avverkning, skotning av timmer och fräsing av mark är jag glad att jag inte gjorde för hand!

Lantmäteriförättning:


Eftersom vi utgick från flera fastigheter och bytte mark m.m.så behövde vi göra en lantmäteriförättning. Vi ritade då om gränser, registrerade kontrakt för markbyte och fick de nya gränserna utsatta med rör. Ett tips här är att samla ihop ALLA sådana aktiviteter till ett tillfälle. Det är helt uppenbart att Länsstyelsen tillämpar ett fast pris oavsett hur mycket arbete det är (inom rimliga gränser), vi fick betala 28000kr för detta. Dom var riktigt duktiga och det var roligt att se hur dom kunde hitta gamla gränsstenar m.m.

Precisionen på mätinstrumeten är när på ett par centimeter, så nu har vi koll på alla gänser, vilket är skönt innan man börjar bygga!.

Väganslutning:


Det som varit krångligast av allt hittils var att anlägga egen väganslutning till allmän väg. Eftersom våran gård ligger i anslutning till en allmän väg så var det med Trafiksäkerhetsverket och Vägverket vi fick ha en dialog, om det är inom komunens vägnät så är det givetvis dit man vänder sig.

Det är en massa regler och generellt kan man säga att Trafiksäkerhetsverket inte vill ha nya anslutnignsvägar om det finns existerande anslutningsvägar man kan använda. Efter många vändor med ansökningar så fick vi slutigen igenom ansökan och kvar var hur utformningen skulle vara. Eftersom jag utförde abetet själv

så skulle det bli ett antal besök innan allt var klart.

1. Ansökan, lägg tid på denna!

   Fota, rita och beskriv hur alla krav, lutningar m.m. ska 

   uppfyllas. 

2. Först ska ett platsbesök göras där man ska visa hur

   utformnigen ska bli, att alla regler runt skymd sikt, 

   vattenavrinning, svängradie, beläggning (grus inte ok),

   möjlighet att vända/parkera m.m. blir upfyllda. 

3. Därefter ska arbetplatsen godkännas. Trafikonor och

   totalt 4 varningsskyltar om vägarbete ska vara utsatta,

   masiner som används ska ha godkänd varningsljus m.m.

   Det var faktiskt lite roligt när dom insåg att vi uppfyllde

   alla krav!

4. Besiktning av slutresultat, då man på plats ska få en

   påskrift att anlutningsvägen är godkänd.

Så nu vet jag var alla skattepengar tar vägen :-), men det var helt klart seriöst även om jag fick känslan att dom var extra petiga när en privatperson gjorde arbetet.

Att tänka på, lämna in ansökan i god tid och påbörja INGET arbete innan steg två ovan. Har hört från flera håll att bästa sättet att få avlsag på en ansökan om anslutningsväg är att redan ha anlagt den...

Anslutning av vatten och datafiber


Vi hade möjligheten att få anslutning av vatten och datafiber via en lokal förening, Brobacken vatten, vattnet kommer från Vättern via samma vattenreningsverk som kommunerna runt omkring använder. Anslutningen med datafiber gör även att telefonanlutning inte behövs.

Tycker det är roligt med sådana här initiativ att bygga ut infrastruktur på landsbyggden!

Allt löpte på hur smidigt om helst och anslutningarna grävdes in till en position där de senare ska komma i den byggnad som vi kallar Smedjan. Vatten frostsäkrades tillfälligt fram tills den byggnaden är klar.

Elanslutning


Elanslutning ska anmälas via elfirma till det lokala nätbolaget. I detta fallet hade nätbolaget en egen installationsfirma som anlitades, det finns ett regelverk kring väntetid för elansutning och nätbolgen är skylldiga att i alla normala fall ansluta inom 2 månader från anmälan av anläggning.

Efter dialog så fick vi klart för oss att en närliggande anslutningspunkt skulle kunna användas och endast 30m kabel behövde grävas ner och att "det var ett enkelt jobb". Men tänk på att alltid anmäla om ny anläggning 2 månader innan ni har behov av el och få skriftlig bekräftelse på att anmälan är gjord. Vi fick köra elverk i 6 veckor (150L soppa..) och efter åtskilliga påminnelesesamtal utfördes hela jobbet på en förmiddag några dagar innan 2 månaders gränsen löpte ut...       

En annan sak att tänka på är att inte ansluta via någon byggcentral eller annan tillfällig lösning. Installera gårdens elcentral diekt, om än på en tillfällig stolpe (givvetvis på rätt plats!). Då slipper man merkostnaden för både tillfällig central och två tillfällen för inkoppling.

Elfirmorna är rätt pigga på att både hyra ut tillfällig byggcentral och göra båda inkopplingarna.

Copyright © All Rights Reserved.