Smedjebron Stall Ridning Ridhus

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Lösdrift

Lösdrift Smedjebron Skövde Stall Ridning Ridhus

Fördelar med lösdrift:


- Hästarna får naturligt tillfälle att ge utlopp för sina instinkter att vara i flock, vilket gör att de också kan "landa" i en naturlig   

  rangordning. Inte att en ranglåg häst kan "reta" en ranghög häst på behörigt avstånd.

- Möjligheten att vara fritt rörlig ute när dom vill resulterar i en mer jämn motion, vilket har positiv verkan på allt från kondition 

  och leder till matsmältning.

- Friheten och att inte bli instängd resulterar i att krubbbitande och andra nervösa beteenden är näst intill obefintligt bland

  hästar på lösdrift.

- Frisk dammfri luft utan snabba växlingar i temperatur och luftfuktighet (inne - ute) förbättrar andningen och t.ex. hästhosta är mycket ovanlig på hästar i lösdrift. 

- Flera exempel på forskning visar generelt att andelen sjukdomar och skador är lägre hos hästar i lösdrift.


Listan kan göras lång, men det finns även negativa sidor, såsom att hästen kan ha motionerat på egen hand innan en tävling och därmed vara trött eller t.ex. sparkskador från andra hästar i flocken.


Hur undviker man problemen?


Det finns dock en hel del man kan göra för att minska de negativa sidorna med lösdrift (läs skaderisk), t.ex.

-Väl sammansatt flock

- Väl tilltaget antal platser för utfodring och vatten för att undvika onödiga skador när hästar slåss om vem som ska äta

- Flera rymliga in/utgångar till ligghall och vindskydd för att minska konflikter med blockerade öppningar

- "Farthinder" för att förhindra att hästarna springer för fort in i ligghall eller andra trånga utrymmen

- Flera alterntv miljöer, t.ex. äng, skog, buskar, gläntor som gör att hästarna kan få omväxling och alternativa platser med sysselsättning. Att det inte blir EN tydlig punkt om ranghög hästar alltid ska försvara.


stall ridning ridhus Skövde Brobacken  Smedje bron

Grundprincipen för ett säkert lösdriftsstall:

En ranglåg häst ska alltid kunna vika undan och inte bli trängd mot sin vilja, därefter ska den kunna gå till en annan plats och få sysselsättning.

Klicka på bilden för att se detaljerad principskiss

Lösdrift för hästarnas välbefinnande


Låt oss börja med att göra klart att alla hästar liksom hästägare är olika och det finns dessutom lika många åsikter om hur man ska hålla hästar som det finns hästägare.

Oftast är det just hästägarnas åsikt som styr vilket sätt en häst får spendera sin tid, och inte hästens naturliga behov.

Så vi försöker inte säga vad som är rätt eller fel, men vi har gjort ett mycket medvetet val att satsa på en hästhållning med lösdrift för att vi har upplevt det som den bästa lösningen för hästens välbefinnande.

Fördelarna är många, men som med allt annat så finns det givetvis även en baksida.:

Copyright © All Rights Reserved.