Smedjebron

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Gårdsbygget - Från Skog till gård

2013 påbörjade vi vårat projekt att bygga en gård från början. Vi fick rådet/frågan av många att "varför köper ni inte en av alla gårdar som finns till salu istället?".

Personer på både Byggnadsnämnd och länstyrelse kunde intyga att detta inte tillhörde vanligheten idag, men har kommit med många goda råd!


Vi kommer inte försöka förklara att detta är förnuftigt, utan detta är helt enkelt något vi vill göra!

 

Allt började med att vi valde en plats för var vi ville ha gården och kontaktade mäklare och sedan även markägare om möjligheten att köpa en fastighet UTAN byggnader. Efter ca ett år fick vi napp och med hjälp av den fasighetsbeteckning vi då fick kunde vi köpa mer mark och även byta byta mark med grannar.

Så stog vi där med fullvuxen tallskog och påbörjade första steget av omvandlingen från skog till gård.

Våran idé är att bygga en gård för hästverksamhet med de typbyggnader som fanns på Svensk landsbygd på 1700-1800 talet. Vi kommer att använda moderna byggmetoder och även moderna material, men återskapar arkitektur för typiska byggnader som uppfördes för varje ändamål. Målet är att uppföra en byggnad per år. se mer under Byggnader.

Alla byggnader kommer att ha ett syfte till verksamheten och alltså endast utvändigt ha utseendet för en klassisk typbyggnad. T.ex. Smedjan kommer att verkstad, drängstugan pannrum m.m.

Avsteget från detta är ridcentrat med ridhall och loklaer för uthyrning, en sådan byggnad är endast praktiskt möjlig att bygga med modern utformning. Men även där kommer entré mm. att hålla samma stil som gårdens andra typbyggnader.Copyright © All Rights Reserved.