Smedjebron

Drängstugan - IsoleringsstallDrängstugan är byggd som ett minde torp med torvtak. Men man lurar sig lite för byggnaden är nedsänkt för att kunna  få rätt takhöjd som stall. Så invändingt har byggnaden 2.7m takhöjd.

Byggnaden fyller många funktioner . Så med hjälp från Eurpeiska Jordbruksfonden har vi lyckats få in massor med funktioner för att förbättra vård av hästar.

- Fullsor isoleringsbox för sjuka hästar eller vid undersökning/sedering.

- Behandlingsplats för veterinär, som uppfyller arbetsmiljöverkets mått och krav på belysning.

- Kall och varmvatten i såväl utslagsho som slang.

- Verktygstavla med alla de vanligaste redksapen för hästar

- Vattenburen värme

- Vattenburen Takvärme/strålningsvärme över behandlingsplats

- Videoövervakning av häst

- Mekanisk ventilation med dragskyddande ventiler

- Inkoppling av hela byggnaden till reservkraft, ALLT fungerar som vanligt vid strömavbrott 

- Förvaring av saneringsutrustning och skyltar/utrsutning för smittskyddsisolering.

Placeringen av Isoleringstallet (byggnaden till höger) är intill en av lösdriftshagarna, men fortfarande med möjlighet till isolering. Genom de två fönstren i två riktnignar kan en isolerad häst fortfarande se de andra hästarna i hagen och på det sättet känna sig tryggare.


I denna riktng är byggnaden nedsänkt och får typiska proportioner av en tidig torp byggnad.


Innan man får påbörja byggnation av en byggnad där häst kommer att stängas in måste man ha en godkänd förprövning från Länstyrelsen.  Där måste byggnadens utformning beskrivas samt materialval, vilken typ av boxfronter m.m. som ska användas.

Utöver att minimimått uppfylls så kontrollerar dom även den mycket viktiga, men ofta bortglömda ventilationen. En häst krävet lika mycket ventilationsluft som 8-10 männsikor!

Ventilationen i denna lilla stuga motsvararar därför ventilationen i Två stora moderna villor.


Ett annat viktigt krav är att det ska finnas möjlighet att värma upp lokal för bahandling/hantering av sjuk häst. I denna lokal är det inga problem. Vi har den alltid uppvämd till frostfritt och att värma upp den till ca 18 grader går på 40 minuter. (Länstyrelsens riktlinjer är en timma)

Det är precis sådana här saker som är värt så mycket när det är -25 grader och en häst akut behöver dropp.


Planritngen till höger är ett exempel på dokumnet som ska vara med när man ansöker om förprövning.

Vid ingången till isoleringstallet så finns även en uppbindingsplats, utrustning för stöveltvätt och inhägnad av området finns även förberett. Allt för att en häst ska kunna hållas åtskild.  På bilden syns även gräset som börjat växa på torvtaket.


Vid behandlingsplatsen finns kall och varmvatten, spolslang, redskapstavla, anordning med krockar att lyfta t.ex. huvud på höst under behandling.

Från behandlingsplatsen så kan man direkt leda in i boxen, perfekt när hästen är sederad.

Utöver länstyrelsens krav på utformning för djurhälsa så ska ytrymmen där personer arbetar yrkesmässigt uppfylla reglerna för Arbetsmiljöverket.. Utöver storlek på behandlingspilta så finns då krav på belysning. Vi har placerat alla ljusrmaturer längs med väggarna. på detta vis får man bra belysning ända ner längs sidan på en häst. Mycket av belysningen blir dessutom indirekt när väggarna lyses upp, då slipperna man skuggor.

I taket finns infälld takvärme vilken är vattenburen med 60gradigt vatten som går i 70m vattenslinga. Denna ger en behaglig strålningsvärme.

Alla väggar inne i boxen har sparklister runtom, dessa minskar risken för att häst rullar fast mot väggen. Vilket är högre risk för en häst är stel eller trött.

Alla golvytor är utförda med marksten som har skrovlig ovansida. Detta uppfyller kraven på halkfri yta för häst, där en betongplatta annars måste ha en borstad yta eller fräsa spår i efterhand.

Inne i boxen finns kamerabevakning via digital IP Kamera.

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Copyright © All Rights Reserved.