Jordförsäljning
Smedjebron

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Jordförsäljning
-Stall Smedjebron


På Stall Smedjbron har vi genomfört ett projekt för att minska klimatpåverkan från hästgödsel.
Normalt lagras hästgödsel på  gödselplatta fram till att det kan spridas på åker. Vid konventionell lagring på platta, tar syret en bit in i gödslet slut, då påbörjas en annan nedbrytning, anaerob nedbrytning, som luktar illa. Denna nedbrytning kan liknas med sump eller träskmark och genererar metangas. Metangas står för 20% av totala växthuseffekten som värmer upp jorden vi bor på.
Som gas är metangasens påvåverkan på växthuseffekten 34 gånger så stor som för koldioxid. (Ref. Naturskyddsföreningen)

Jordförbättring, komposterad hästgödsel. fri från smitta och ogräs. 

Metoden vi använder är vanlig i USA och Kanada och kallas syresatt kompostering. Kortfattat kan man beskriva det i att komposten placeras i en isolerad behållare, en STOR kompost. i denna kompost tillför vi syre i rätt mängd på väl utprovade ställen. På detta sättet kan nedbrytningen i hela volymen hållas inom området för vad som kallas aerob nedbrytning. Vilket då inte genererar den för växthuseffekten skadliga metangasen. Komposten stiger snabbt i temperatur och målet är att hålla ca 45grader, inte lägre och inte högre, så lång tid som möjligt. För att lyckas med det behöver temperaturen mätas och komposten kylas. Nedbrytnignsprocessen tar mellan 4-6 veckor och varje kompost ger ca 15m3 jord per sats. nu i början så har vi startat upp med två komposter.

Nästa steg är att ta ur komposten och sikta jorden samt förpacka den. Därefter följer det viktigaste steget, homogenisering. Det är ett konstigt namn på något enkelt. Den komposterade jorden innehåller mycket icke önskvärt t.ex. virussmittor, rester från läkemedel, insektdödande medel (maskmedel från djur) och ogräsfrön som fortfarande kan gro. Homogeniseringsprocessen innebär att man hettar upp jorden så att alla farliga ämnen och smittor neutraliseras. Man kan jämföra det med att vi dricker pastöriserad mjölk, där denna har värmts upp innan den får säljas och vi kan dricka den.   

Detta krav på att värma bort oönskade smittor m.m. gäller i hela EU, ingen annan jord får säljas.

En av facken för syresatt kompostering. Varje fack rymmer 15m3 gödsel.  

Vi är ju oftast vana att köpa planteringsjord i plastsäckar, vilka ofta importerats till Sverie som färdiga blandningar av mull, sand coh vatten.
Våran produkt är mer att likna med jordförbättring då vi säljer ren komposterad mull/gödsel. Jordförbättringen packeterar vi i papperförpackning tillverkad i sverige av Svenska råvaror. Detta är endast möjligt genom att vi säljer torr jordförbättring. Miljövänlig förpackning som blir lättare att bära hem Nedbrytningsprocessen pausas tills jordförbättringen ska användas vilket ger mer välbehövlig mat till maskarna i rabatten. 

Våra produkter

Smedjebrons jordförbättring kommer från hästar i närområdet. Till stor del går hästarna i så kallad lösdrift, där mockningen oftast handlar om att mocka gödslet från marken. På det viset undviker vi stora mängder svårnedbrutet och försurande sågspån i våra produkter. För den siktade jordförbättringen är innehållet uteslutande komposterat hästgödsel.

Jordförbättring-Kompost.
En näringsrik kompost, precis som den är efter vår kompostering. Rester av längre strån från hö och halm finns, mindre klumpar kan också finnas. Detta är perfekta produkten för att få nytt liv i trädgårdslandet eller planteringslådorna. Om det gäller en nyplantering så rekomenderar vi att blanda ut jordförbättringen med sand. en del sant till en del jordmull är ett bra utgångspunkt.

Siktat jordmull 
Här har komposten siktats för att bara innehålla de mindre particklarna mindre än 10mm. Jordmullen består mest av komposterad hästgödsel och är lätt att blanda upp i befintlig jord eller i sand.

Den Siktade jordmullen används framför allt i palnteringar där man inte vill att strån m.m. ska synas eller i små krukor.


Lura dig inte på storleken,10 Liter torkad ren jordförbättring motsvarar betydligt tyngre större säck med plastad planteringsjord. När jordförbättringen är vattnad och kanske uppblandat med sand så blir volymen större. I de flesta fall finnss redan en rabatt eller jord sedan tidigare, Smedjebrons jordförbättring passar då perfekt eftersom grunden i den ursprungliga jorden kan återanvändas och blandas upp med jordförbättring. Då får maskar och mikroorganismer åter igen ett jobb att utföra och växterna får fin näringsrik jord. På köpet får att maskarna luckrar upp jorden runt växternas rötter. 

Prislista:


Jordförbättring - Kompost:
10 L           30kr

50 L         100kr
140 L       210kr

Lösvikt     1,50 kr/liter

>1000 L*      1 kr/liter*


* Priset gäller vid köp om minst 1000L vid samma tillfälle. Pant tillkommer på storsäck.
Lastning av jord endast efter överenskommelse.
Siktad Jordmull:
10 L           50kr

Lösvikt     2,50 kr/liter


Sållad Jordmull säljs endast i 10L förpackning eller lösvikt. 


Var kan jag köpa?


Försäljning sker på vår gård Smedjebron 9 km söder om Skövde.
Självbetjäning finns öppen alla dagar. 


Latmasken
Enkel jordförbättring för häckar och rabatter

Kompost är perfekt produkt att lägga ovanpå jorden vid häckar och andra planteringar. Maskarna kommer sköta jobbet att bryta ner komposten och luckra upp jorden under den.
Ibland är det bra att vara lat, strö ut jordförbättring på ytan och låt maskarna göra resten!

Här kan du läsa mer om hur växthuseffekten fungerar samt hur metangas är en av växthusgaserna. SVT

Fördubblad mängd Metangas i atmosfären

Koncentrationen av metan i atmosfären har mer än fördubblats på hundra år. Under de senaste 650 000 åren har koncentrationen av metan pendlat mellan 400 och 700 ppb (engelska parts per billion = miljarddelar på svenska), för att under 1900-talet stigit kraftigt upp till dagens nivå på över 1800 ppb.
Metan bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Detta äger rum till exempel i våtmarker såsom risfält och torvmossar. Även idisslande djur, bland annat nötboskap utsöndrar ansenliga mängder metan. Ytterligare en källa för metan är avfallsdeponier.
Källa: SMHI

Copyright © All Rights Reserved.