Smedjebron

Stallansvarig
-Stall Smedjebron


Stallansvarig på Smedjebron är Johan Ottosson.

Vi har §16 tillstånd av Länstyrelsen för hästverksamhet och alla lokaler i hästverksamheten har godkända förprövningar och besiktningar av Länstyreslsen. Allt för att vi ska ha en så bra miljö och hantering av hästarna i verksamheten.

För verksamheten har vi bland annat även upprättad smittskyddsplan och miljöplan med spridningsplan.


Om ni har några synpunkter på verksamheten ur djurskydd, arbetsmiljö eller miljöhänseende tveka inte att kontakta stallansvarig johan@smedjebron.se 


Vad betyder Stallansvarig?

Stallansvarig är den person som har yttersta ansvaret i en stallverksamhet inklusive alla djuren där. Bara en person kan vara stallansvarig men flera personer kan utföra tillsyn, stallarbete och omvårdnad av hästarna. Men om arbetet och omvårdnaden av djuren har brister så är det alltid Stallansvarig som är ytterst ansvarig att Lagar och riktlinjer följs. Det kan kan man säkertställa  genom att t.ex. instruktioner finns tillgängliga och utbildning sker i verksamheten. 

Det är även Stallansvarig som är ytterst ansvarig för att t.ex. en innackorderad häst får korrekt vård och stallansvarig kan därför kräva att hästens ägare tillkallar veterinär om omvårdnaden kräver detta. 

Här kan du läsa mer om våra innackorderingsstall samt träningsverksamhet för häst.
Du hittar oss här och om du är intresserad av aktuella träningar ser du det lättast på sociala medier.