Smedjebron

Frågor & Svar  - Svar på vanliga frågor om ridhusverksamhetenNär det är ledigt kalendern kan jag använda ridhuset då?

Ja, ledig tid i kalendern betyder att alla med ridhuskort eller betald engångsavgift kan rida i ridhuset. Välkommen!


Vad menar ni med varmisolerat ridhus, är det bra för hästen att gå in i en varm lokal på vintern?

Det stämmer, hästen ska inte ha för stor temperaturskilnad, vare sig mellan hage till stall eller när den går in i ridhuset. Därfär har vi bestämda Ridhusårstider där det på vintern är ca6 grader varmt i hela ridhuset och minst lika uppskattat så är temperaturen på sommaren svalkande 20grader, även när solen gassar på ridhustaket.

Däremellan har ridhuset årstiderna vår och höst med stegvis anpassning av temperaturen.   


Hur många får rida samtidigt i ridhuset?

Av säkerhetsskäl en också för respekt för de som tränar har vi en begränsning på max 7 hästar samtidigt i ridhuset. Hästar utöver detta väntar utanför och kommer in i tur och ordning. Vi eftersträvar god tillgänglighet och vill undvika att för många hästar kommer samtidigt och anser att det redan vid vid 4-5 hästar är många och att särskild hänsyn måste visas för varandra.
I praktiken är våra kunder i de flesta ensamma eller en till häst i ridhuset.


Vad gäller för hoppning?

Bommar till markarbete, och om det är OK med övriga, så är även ett hinder tillåtet all ledig tid i ridhuset. Om man vill öva mer hoppning finns särskilda tider avsatta i kalendern ”Gemensam tid hoppning”. Under denna avsatta tiden kan fler hinder sättas upp och hoppning har företräde hela den avsatta tiden och öppen att användas för alla med ridkort eller som betalt engångsavgift.

Lycka till med hoppningen!


Hur hittar man till er kommer man till er?

Karta och adress finns på hemsidan, men det går även utmärkt att i Google söka på ”Stall Smedjebron Skövde” då hamnar man helt rätt. När man besöker ridhuset så vill vi att man använder infarten som har en rak väg in till ridhuset och åker hela sidan till parkeringen på baksidan. Om man rider till oss gäller samma väg, dvs förbi ridhuset längs med ängen. På detta kan vi hålla isär hästarna som bor på gården från besökande hästar i ridhuset.


Kan jag använda friskvårdsbidrag för ridhuskortet?

Ja! Äntligen har någon förstått att ridsport är friskvård, så från 2019 kan man skicka in kvitto/faktura till sin arbetsgivare och få beloppet (normalt 2000kr) återbetalt. Kolla med din arbetsgivare.

Vi har fullständig faktura, F-skatt och registrerad verksamhet inom området. Det som krävs för friskvårdsbidrag är att kundens personnummer är angivet på fakturan. Detta har vi inte lagrat i kundregister så glöm inte att meddela oss erat personnummer och varför. 


Vi är två som delar på ridhuskort för en häst, kan vi dela kostnaden?

Visst kan ni det, för fakturor över 1500kr så kan vi dela dessa utan problem. Avgiften är per häst och en av er blir den vi avtalar med (vanligtvis hästägaren) och den andra blir betalande medryttare.

Men för mindre belopp, som t.ex. månadsbetalning av ridhuskort, så delar vi inte fakturorna eftersom de faktureringsavgifter vi betalar då blir kostsamt samt att det blir för mycket administration.


Men vad kostar det på riktigt? Har ni några dolda avgifter?

Det finns inga avgifter utöver prislistan. Så utöver t.ex. årskortsavgift så är enda sättet man kan få mer avgift att göra en enskild bokning av ridhuset och boka hela ridhuset till sig själv. Om det handlar om att deltaga på ett gemensamt arrangemang så kostar inte ridhuset något extra för dig som har ridhuskort. Men eventuella tränare får du givetvis betala själv!

Men vi har t.ex. inga administrativa avgifter, inga fakturaavgifter eller liknande.


Träningar:

Får man vara med på träningar hos er?

Alla träningar vi är med att arrangera är öppna för alla. Ibland är det kö för att komma med. Vi kallar detta öppna träningar och du kan se att de finns på våran hemsida och i sociala media med under "Smedjebron". Om du inte har rdihuskort är du lika välkommmen ändå och betalar då 100kr i anläggningsavgift + tränarens avgift. För dig med ridhuskort så betalar du endast tränarens avgift. Bokning sker via meddelande i socialmedia eller annelie@smedjebron.se


Hur fungerar det med avbokningar?
Våra olika tränare har lite olika policy för avbokningar. Men det som alltid gäller är att anläggningsavgift 100kre behöver ni inte betala. Vanligt är att anmälan är bindande när schemat är satt (några dagar innan träning). Man får räkna med att betala sin avgift till tränaren när man avbokar. Ett bra sätt att lösa det på är att du själv hittar en ersöttare, och vi hjälper givetvis till med det så gott vi kan. 


Bokning av Ridhus:

Kan jag som har ridhuskort boka enskild träning tillsammans med andra?

Absolut, men det är alltid du som har ridhuskort som står för bokningen och betalningen. Om du t.ex bokar en enskild timme då kan du välja vilka andra som ska få vara med. För dom som har ridhuskort kostar det inget extra och om någon utan ridhuskort ska vara med måste dom lösa engångskort för varje häst.

Detta är vad vi kallar enskilt evenemang, dvs en person med ridhuskort bokar och bjuder själv in deltagare. T.ex. en träning med kompisarna. Om annan aktivitet än ridning ska göras, eller om fler än 6st hästar deltar så ska Ridhusvärden informeras om det vid bokning av tiden.  


Hur bokar man ridhuset?

Bokning för enskild träning göt du via Ridhusvärden t.ex. med mail Annelie@smedjebron.se, telefon 070-3592816. Ridhusvärden lägger därefter upp bokningen i kalendern så att andra kan se när Ridhuset är bokat. För att bokningen ska vara bekräftad ska betlaning skett vid bokningstillfället på SWISH 1232995074.

Du kan boka för att kunna rida enskilt eller för att själv eller tillsammans med vänner rida för en tränare.

Vi begränsar hur mycket ridhuset kan bokas så att övriga kunder ska ha tillgång till ridhuset.

Det är vi på Smedjebron som avgör om ridhuset kan bokas eller inte.

Generellt är dagtid vardagar mest tillgängligt och vardagar 17-20 den tid vi är mest återhållsamma med bokningar eftersom många då vill nyttja ridhuset för sin sin regelbundna träning.

Tänk på att bokningstillfället informera om vilken aktivitet det gäller samt om det är fler än sex hästar är på anläggningen samtidigt Detta för att vi ska kunna anpassa andra eventuella aktiviteter. Vid bokning av ridhus för enskilt evenemang så har vi regeln max totalt 20 hästar under hela bokningen.  


Vad kostar det att Boka ridhuset?

Bokningsavgiften är 150kr per timme (100kr för dig med ridhuskort) och gäller då för att få använda ridhuset enskilt

Ingen annan än du/ni får då rida i ridhuset och bokade tiderna framgår av vår kalender. Bokning kan endast ske i hela timmar

Utöver bokningsavgiften tillkommer som vanligt anläggningsavgift om 100kr tillkommer per häst som kommer och använder ridhuset., (0kr för häst med ridhuskort). Det är den person som har gjort bokningen som ansvar för att anläggningsavgift betalas för alla hästar som deltar på den bokade tiden. Om det är oklart om betalning ej skett ska den som bokat ridhuset meddela oss detta.

Exempel 1: Person som saknar ridhuskort bokar ridhuset 2 timmar. 2 hästar utan ridhuskort deltar på träningen. 150kr'2 = 300kr för bokningen 100kr*2=200kr i anläggningsavgift för de två hästarna. Totalt 500kr.


Exempel 2: Person med ridhuskort bokar ridhuset 2 timmar och 2 hästar med ridhuskort deltar i träningen.  100kr*2=200kr för bokningen 0kr'2=0 för anläggningsavgiftt för de två hästarna. Totalt 200kr

Bokning med ridhuskort blir alltod billigare!


Får vem som helst boka ridhuset?
Ja, så länge vi godkänner aktiviteten och alla fölljer våra ridhusregler så kan vem som helst boka ridhuet. Men för enskilda evenemang där annan tränare anlitas och flera hästar bjuds in är det i normalfallet bara kunder med ridhuskort som kan göra dessa bokningar. 
För andra aktiviteter än ridning, som hundträning, förelaäsningar m.m. så avgör vi pris och möjliighet från fall till fall. 


Vad ska man tänka på när man bokat ridhuset?

Det är du som bokat ridhuset som ska informera eventuellt övriga som ska vara med om:
- I information inte anväda vår logotype/namn till annat än att hänvisa om plats eller länka till Smedjebron.
- Var man parkerar, 

- Att man inte går in på stallområde 
- Att Ridhusregler följs
- Att banbyggnad och träning hålls inom bokad tid
- Att alla som deltar och inte har ridhuskort betalar anläggningsavgift 
- Att banan lämnas mockad och hinder plockas på sina platser


Får man använda er utebana?

Nej, genrellt inte. Vår 20*60m ridbana är till för gårdens inackorderade hästar. Men det finns undantag under vissa evenemang, men då är det tydligt markerat att uteridbanan får användas.


Får jag träna min hund inne i ridhuset?

Det är ju perfekt att kunna träna hunden i en uppvärmd ljus och torr lokal. Men för all annan använding än ridning med häst så ska ridhuset bokas. Så du som har ridhuskort gör då en bokning av enskilt evenemang och anger till ridhusvärden att det handlar om träning av din hund. För dig som har ridhus kort och tränar din egen hund gäller samma pris som för ridning med din häst. Men om lokalen används av fler personer som tränar sina hundar så ska detta diskuteras vid bokning och pris för ett sådant evenemang sätts separat.


Jag och några vänner tänkte ta ha gemensam träning med tränare, hur kan vi göra? 

Antingen bokar en av er ett enskilt evenemang och bjuder in era vänner. De som har ridhuskort får då ingen exxtra kostnad och de som ej har kort betalar för en engångsavgift 150kr.

ett bättre alternativ kan vara att om det finns intresse av flera så kan vi tillsammans göra ett öppet arrangemang. Då står vi för bokningsavgiften och det är ingen extra kostnad för bokning för de som har ridhuskort. Men skillnaden är att för de som kommer hit och inte har ridhuskort är avgiften lite lägre, 100kr. Öppna arrangemang marknadsförs offentligt av oss. 


Vad händer om jag säljer min häst eller flyttar?
Ibland blir ju inte allt som planerat, men även när du har planerat att flytta till annan ort eller om hästen säljs så är det OK att överföra ditt ridhuskort till en annan häst/person. T.ex. om ni ska flytta om 6 månader och vet att du har någon som kan tänka sig att ta över ett ettårigt ridhuskort eller ettårig bindningstid (månadsbetalning) så är det helt OK. På det sättet har ni möjlighet att få vårat lägsta pris. Samma möjlighet att överföra ridhuskort gäller även om hästen skulle avlida eller om svår långvarig skada uppstår (veterinärintyg krävs).

Möjligheten att överföra ridhuskort är inte till för att växla flera gånger över säsong mellan olika personer eller hästar. 

Undantaget är vad vi kallar sässingsskifte, där ett planerat byte max en gång per år mellan max två hästar.


Jag har två hästar men rider dom säsongsvis, kan jag ha ett ridhuskort?
Ridhuskort tecknas per häst och grundregeln är att det gäller för denna häst hela perioden. Har man fler än en häst har vi ett rabattsystem för detta, läs mer om rabatt flera hästar.
Men vi har ett undantag och det gäller när en kund äger två hästar och väljer att rida dessa i var sin period för ridhuskortet. Denna möjlighet gäller för årskort eller helårsabonemang och max en period  per häst och år får ske. Tex. kan man under sommarmånaderna byta och rida sin "Häst 2" Juni til September och sedan växla tillbaka till  "Häst 1" igen. 

Man ska tydligt informera om bytet, och bytet gäller först när ridhusvärd bekräftat detta.


Jag glömde betala när jag besökte er, hur betalar jag?.
Alla kan missa att betala någon gång, inga problem. Du kan betala på

SWISH 1232995074. Ange vilket datum betalningen gäller för så slipper

det bli missförstånd när vi går igenom betalningar.   Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Ridhuskort - året runt eller när du vill!


Försäljning och frågor via mail till annelie@smedjebron.se 

Helårskort en häst 3995 kr (månadsbetalning 365kr)

Sommarhalvår en häst (April - Sept.) 1495 kr

Vinterhalvår en häst (Okt-Mars) 2995 kr

Ett tillfälle 100kr

Pris för ryttare med mer än en häst avtalas fall för fall.


INFO


- Karta & Vägbeskrivning för utskrift

- Prislista

- Regler för besökande häst

- Stallansvarig

-

Kontakta oss


-


-

Hitta hit
Copyright © All Rights Reserved.